KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 22 เรื่อง จากคำค้น สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930243
การใช้คอร์นไซรัปในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
[2536?]
ku T970145
ผลิตภัณฑ์คล้ายแยมจากมะพร้าวอ่อนและการทดสอบการยอมรับ/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2533?]
ku T970146
การเตรียมน้ำมันข้าวโพดโดยวิธีบีบอัดร่วมกับการสกัด/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม และ สิติมา จิตตินันทน์
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2532?]
KU T000061
ไม่มีชื่อเรื่อง
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2537?]
T000069
การแยกน้ำมันมะพร้าวจากน้ำกะทิ
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2542
T000282
การเปรียบเทียบผลการย่อยสตาร์ช 4 ชนิดด้วยเอนไซม์
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2537
T020140
Fat substitute/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2533
T030165
การสำรวจความคิดเห็นของผู้จำหน่ายต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด และ สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
กมลวรรณ แจ้งชัด
2545
KU T040367
การเปลี่ยนแปลงและอายุการเก็บคัพภะข้าวโพดหวาน/พรนิภา แจ้งชัด, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
พรนิภา แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050017
อิทธิพลของสภาวะการแปรรูปต่อปริมาณเบต้าแคโรทีนในโมโรเฮยะอบแห้ง/ชาญวิทย์ รัตนราศรี, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ชาญวิทย์ รัตนราศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050018
อิทธิพลของอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์ต่อความคงตัวของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าวในน้ำหลังการให้ความร้อน/ปิติกานต์ ตติยพันธุ์, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปิติกานต์ ตติยพันธุ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060016
การผลิตน้ำกะทิดัดแปลงไขมัน/ทศพรพรรณ รัตนภักดี และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ทศพรพรรณ รัตนภักดี
2546
KU T060055
การยืดอายุการเก็บขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกวนโดยการลด aw ของส่วนไส้ การใช้ฟิล์มพลาสติกและสารดูดความชื้น/ปิยะนุช คันโธ และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปิยะนุช คันโธ
2546
KU T060160
สภาวะในการเตรียมวัตถุดิบและการสกัดโปรตีนจากกากธัญชาติจากการผลิตเบียร์/กาญจนา อินทรศิล และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
กาญจนา อินทรศิล
2549
KU T060184
สภาวะที่เหมาะสมในการแยกน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันโดยกระบวนการใช้น้ำร่วมกับเอนไซม์/เปรมใจ สกุลกิจไพบูลย์ และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
เปรมใจ สกุลกิจไพบูลย์
2549
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>