KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น สุจินดา ศรีวัฒนะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010243
ระยะเวลาในการทำแห้งที่เหมาะสม สำหรับการผลิตพลับกึ่งแห้ง/ไพโรจน์ วิริยจารี, ธารา ศรีสกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ
ไพโรจน์ วิริยจารี
2539
T010244
การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง/ไพโรจน์ วิริยจารี, ธารา ศรีสกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ
ไพโรจน์ วิริยจารี
2539
T050324
แบบหุ่นจำลองและสูตรอาหารที่เหมาะสม/สุจินดา ศรีวัฒนะ
สุจินดา ศรีวัฒนะ
2548
FOOD 7938
ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์
ชาติชาย วิลัยลักษณ์,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7983
การพัฒนาสูตรผงปรุงรสหมูโดยใช้โปแตสเซียมคลอไรด์และโปแตสเซียมแลคเตทในการทดแทนโซเดียมคลอไรด์บางส่วน
จุฑามาศ ทองหล่อ,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 7992
การใช้เกลความพอดีในการปรับสูตรไส้อั่ว
โสมศิริ สมถวิล,สุจินดา ศรีวัฒนะ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>