KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุจินดา เจียระวรพจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6837
การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไหร
สุจินดา เจียระวรพจน์,จิรชัย พุทธกุลสมศิริ,ปรารถนา ปรารถนาดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>