KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุดสายสิน แก้วเรือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7028
การผลิตฝรั่งแช่บ๊วยเสริมรายได้
สุดสายสิน แก้วเรือง,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>