KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุพิชญา จันทชุม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7097
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
ฉวีวรรณ มลิวัลย์,สุพิชญา จันทชุม,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>