KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สุภรัตน์ ชวนะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930011
การผลิตเนื้อหมูแห้งปรุงรส
สุภรัตน์ ชวนะ
2528
IFRPD T930085
ขนมจีน - กรรมวิธีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ทางเคมีของแป้งในระหว่างขั้นตอนการผลิต/สุภรัตน์ ชวนะ...[และคณะ]
สุภรัตน์ ชวนะ
?
IFRPD T970080
โครงการ หมู่บ้านทำขนมจีนแห้ง/หัวหน้าโครงการ สุภรัตน์ ชวนะ ... [และคนอื่นๆ]
สุภรัตน์ ชวนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
   หน้า : [ 1 ]   Next >>