KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น สุภางค์ เรืองฉาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980010
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดพืชและพืชหัวในอุตสาหกรรมอาหารหมัก/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2541
T060278
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองผสมชาสมุนไพรผงบรรจุขวด/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2546
T060283
การยอมรับและลักษณะทางคุณภาพของอาหารว่างมังสะวิรัติเสริมสมุนไพร (ข้าวเกรียบ)/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2547
T060289
ธัญพืชในน้ำสมุนไพร/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2548
T060291
ลักษณะทางคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกผสม/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2548
T060298
ข้าวเหนียวมูนผสมธัญพืชและเสริมสมุนไพร/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2549
T060301
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้าย/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2549
T070095
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนโดยใช้เทมเป้ถั่วลิสง/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2550
T070363
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาด้วยเทมเป้และสมุนไพร/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2550
FOOD 6726
การพัฒนาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6993
คุณภาพของการเก็บรักษาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,สิรินาถ ตัณฑเกษม,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 6994
การทดแทนไขมันในคุกี้โดยใช้ถั่วลิสงบด
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 6472
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะระทอดกรอบปรุงรสด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2551
Full Text
FOOD 7389
ผลของการใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยขาวต่อคุณภาพของขนมปัง
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย
ก.ค.-ก.ย. 2556

FOOD 7481
การพัฒนาสลัดครีมบีทรูท
สุภางค์ เรืองฉาย,สิรินาท ตัณฑเกษม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>