KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุภาพร พงษ์มณี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060057
การผลิตแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวเหนียวเหลือทิ้ง/สุภาพร พงษ์มณี และกรรณิกา สุหัตถาพร
สุภาพร พงษ์มณี
2546
T070480
Functional Foods กับผลิตภัณฑ์อาหารหมัก/เรียบเรียงโดย สุภาพร พงษ์มณี
สุภาพร พงษ์มณี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>