KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุภาพร สิริมานุยุตต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6463
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น/สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
สุภาพร สิริมานุยุตต์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6466
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง/วลัยคลี่ฉายา, สุภาพร สิริมานุยุตต์
วลัย คลี่ฉายา,กรมประมง
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>