KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุภา ผ่องโสภา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950003
โครงสร้างคุณภาพและการเคลือบผิวในผลมังคุดผิวปกติและผิวลาย/สุภา ผ่องโสภา, จิตติมา สิงหวรกิจ และจริงแท้ ศิริพานิช
สุภา ผ่องโสภา
2537
   หน้า : [ 1 ]   Next >>