KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุวัฒนา พฤกษะศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7099
พรีไบโอติก กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์
สุวัฒนา พฤกษะศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
PUB 0665
พรีไบโอติก กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวัฒนา พฤกษะศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>