KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060192
สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp. M2 และ Saccharomyces cerevisiae/สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา และสิรี ชัยเสรี
สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>