KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สโรชา จันทร์เพ็ญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6818
การศึกษาความต้านทานความร้อนของ Pichia kudriavzevii TISTR 5147 และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5110 ในน้ำมะนาว
สโรชา จันทร์เพ็ญ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,จิตศิริ ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>