KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น หนึ่งฤทัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960121
ธุรกิจเห็ดครบวงจร ที่ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก
หนึ่งฤทัย
2539
FOOD 8011
การอยู่รอดของ Salmonella typhimurium ในถั่วงอก และผักกาดหอม ซึ่งรดด้วยน้ำที่มีการปนเปื้อน
หนึ่งฤทัย พรมวงษ์,รชา เทพษร,ปทุมวัน มาตคม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>