KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อภิชาติ วรรณวิจิตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030025
5 ปีของการเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ ประเทศไทยได้อะไร/เรียบเรียงโดย อภิชาติ วรรณวิจิตร
อภิชาติ วรรณวิจิตร
2545
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>