KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อภิญญา พรมวิโย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070385
การสกัดและการวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนจากเมล็ดข้าว/อภิญญา พรมวิโย ... [และคนอื่นๆ]
อภิญญา พรมวิโย
2549-2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>