KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อภิญญา ยาคล้าย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070382
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กแป้งข้าวเจ้าได้รับความร้อนด้วยไมโครเวฟ/อภิญญา ยาคล้าย ... [และคนอื่นๆ]
อภิญญา ยาคล้าย
2549-2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>