KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อภิรดี พรปัณณวิชญ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8105
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง
อภิรดี พรปัณณวิชญ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>