KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อริสรา โพธิ์สนาม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6191
ความแน่นเนื้อ การหลอม และลักษณะโครงสร้างภายในของเนยแข็งเทียมที่มีแป้งข้าวเป็นส่วนผสม/อริสรา โพธิ์สนาม และ สมจิต สุรพัฒน์
อริสรา โพธิ์สนาม
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>