KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อศิรา เฟื่องฟูชาติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6912
ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน
ปิยรัตน์ ผ่องใส,วาณี ชนเห็นชอบ,อศิรา เฟื่องฟูชาติ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>