KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อันจีรา รัตนเพียร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7009
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานก้อนอบแห้ง
อันจีรา รัตนเพียร,ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด,ณัฐ เทพหัตถี,กัลยา ทองอ่อน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
PUB 0595
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานก้อนอบแห้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อันจีรา รัตนเพียร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>