KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อาภากร สุภาพิพัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070186
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยตระกูลเหง้าในการยับยั้ง Listeria monocytogenes ในเนื้อไก่สดบรรจุสภาวะสุญญากาศแช่เย็น/อาภากร สุภาพิพัฒน์ และจิตศิริ ราชตนะพันธุ์
อาภากร สุภาพิพัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070187
การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย/ปทุมอรุณวัชรินทร์, อาภากร สุภาพิพัฒน์ และจิตศิริ ราชตนะพันธุ์
ปทุม อรุณวัชรินทร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>