KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อายูรีน มานะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7801
การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ชนิตา ชูพรม,อายูรีน มานะ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>