KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เกศรินทร์ มาสิลีรังสี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7802
การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,เกศรินทร์ มาสิลีรังสี,ณัฐพร ตะเภาทอง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>