KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 17 เรื่อง จากคำค้น เกศศิณี ตระกูลทิวากร
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960354
การทำฟิล์มที่รับประทานได้จากแหล่งแป้งราคาถูก/เกศศิณี ตระกูลทิวากร...[และคณะ]
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2539
T970357
กระเทียม กลิ่นกระเทียม
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2540
IFRPD T980004
การทำฟิล์มที่รับประทานได้จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง/เกศศิณี ตระกูลทิวากร ... [และคนอื่นๆ]
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2539
IFRPD T990293
สารธรรมชาติจากพืชที่ช่วยสร้างสุขภาพ
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2542
IFRPD T990295
แอสพาเทมกับสุขภาพ
วินัศ ภูมินาถ
2542
IFRPD T010013
ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย/เกศศิณี ตระกูลทิวากร และ จันทร์เพ็ญ ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2543
IFRPD T010056
ผักพื้นบ้านไทย ผลกำไรท้องถิ่น/เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เกศศิณี ตระกูลทิวากร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T030020
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์/เกศศิณี ตระกูลทิวากร และ รัศมี ศุภศรี
เกศศิณี ตระกูลทิวากร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2545?]
T060376
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งของผักพื้นบ้านไทย ความจริงที่ได้จากการวิเคราะห์/เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2544
ifrpd FOOD 6492
การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนม โดยวิธีทดสอบเอมส์/จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, เกศศิณี ตระกูลทิวากร และดาลัด ศิริวัน
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
2552
PAT 0032
กรรมวิธีการผลิตแป้งจากแก่นตะวัน (เรรูซาเลมอาร์ทิโช้ค)
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8064
Full Text
PAT 0042
กรรมวิธีการผลิตข้าวสุกที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8403
Full Text
PAT 0050
กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9453
Full Text
PAT 0051
กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9455
Full Text
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555

   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>