KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น เกษม นันทชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000277
ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพ และการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
เกษม นันทชัย
2541
FOOD 6037
การสร้างดัชนีคุณภาพจากองค์ประกอบหลักและการยอมรับของผู้บริโภคของแหนมที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย/อรอนงค์ ไชยเชษฐ ... [และคนอื่นๆ]
อรอนงค์ ไชยเชษฐ
2548
FOOD 6282
ผลกระทบของปัจจัยแปรรูปต่อคุณภาพนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม/จินตนา ศรีผุย ... [และคนอื่นๆ]
จินตนา ศรีผุย
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>