KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เจน ลิขิตชลธาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8232
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
เจน ลิขิตชลธาร,อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0783
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เจน ลิขิตชลธาร,อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>