KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น เนื้อทอง วนานุวัธ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940030
น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง
เนื้อทอง วนานุวัธ
2537
T020142
การแยกส่วนไขมันและน้ำมัน มีประโยชน์อย่างไร/เนื้อทอง วนานุวัธ
เนื้อทอง วนานุวัธ
2533
KU T040356
การพัฒนาคุณภาพโอเลอินของไขมันไก่โดยกระบวนการแยกส่วน/รัฐกรณ์ จำนงผล และ เนื้อทอง วนานุวัธ
รัฐกรณ์ จำนงผล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040371
การทำให้รำข้าวมีความคงตัวด้วยความร้อนจากไมโครเวฟและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการเก็บรักษา/จันทร์สม แก้วอุดร และ เนื้อทอง วนานุวัธ
จันทร์สม แก้วอุดร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T050176
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย/คณะผู้วิจัย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T050264
กล้วยอบเนย/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, รัศมี ศุภศรี และเนื้อทอง วนานุวัธ
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
2548
   หน้า : [ 1 ]   Next >>