KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น เยาวดี คุปตะพันธ์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960268
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างจากแป้งข้าวโพดที่ผลิตโดยเครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์/เยาวดี คุปตะพันธ์ .. [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T960365
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง ถั่วเขียวผิวดำและถั่วเขียว โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
เยาวดี คุปตะพันธ์
2538
T000336
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อเทียมซึ่งผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันจากแหล่งต่างๆ/เยาวดีคุปตะพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์
2537
IFRPD T020212
จระเข้ สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามอง/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2545
IFRPD T030011
/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2545
IFRPD T030180
/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2546
ifrpd T050445
แนวทางการอธิบายเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายแก่ผู้บริโภค/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2548
IFRPD T070405
ข้าวอินทรีย์ อาหารสุขภาพที่น่าจับตามอง/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2550
FOOD 6633
อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม... ด้วยฉลากคาร์บอน
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
FOOD 7023
รอยเท้าคาร์บอน... กับอุตสาหกรรมอาหาร
เยาวดี คุปตะพันธ์
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7077
ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7105
เบาบับ ... พืชมหัศจรรย์
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7122
Save Food for Good Life... อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7173
เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
PUB 0555
เห็ดตีนแรด...เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>