KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 27 เรื่อง จากคำค้น เย็นใจ ฐิตะฐาน
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T950001
การคิดค้นสูตรอาหารเสริมประเภทใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำ
เพลินใจ ตังคณะกุล
2537
IFRPD T980343
การคิดค้นสูตรอาหารเสริมประเภทใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำ/เพลินใจ ตังคณะกุล, พัชรี ตั้งตระกูล, เย็นใจ ฐิตะฐาน
เพลินใจ ตังคณะกุล
2538
IFRPD T000114
ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T060002
คู่มือการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการเลือกวัตถุดิบ/เย็นใจ ฐิตะฐาน
เย็นใจ ฐิตะฐาน
2548
IFRPD T060215
ความหมายแห่งคำพูดเกี่ยวกับการประกอบอาหาร/เย็นใจ ฐิตะฐาน
เย็นใจ ฐิตะฐาน
2549
FOOD 7021
มหัศจรรย์ไข่ไก่ ...คุณค่าสำคัญที่ไม่คสรมองข้าม
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7069
ไข่... สุดยอดอาหารดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาาหร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7079
ถั่วเหลือง อาหารธรรมดาแต่คุณค่ามหาศาล
เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7096
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารเส้นใย อาหารต้านโรค
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7106
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7115
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจากมันสำปะหลัง
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
หน้า: 305-308
FOOD 7125
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจานเดียว
อุษา ภูคัสมาส,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
PUB 0072
แกงส้มมะรุมทอดไข่กับกุ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,สมจิต อ่อนเหม
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0105
ไข่สอดไส้ปลาสามรส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0218
ถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>