KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เรืองวิทย์ สว่างแก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8511
การผลิตสบู่คาเฟอีนเพื่อเพิ่มมูลค่ากากกาแฟเหลือทิ้ง
สุพัตรา รักษาพรต,เกศสุดา สามารถ,จิตรลดา บุญเฒ่า,เรืองวิทย์ สว่างแก้ว,สุนิษา สุวรรณเจริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>