KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เลอพงศ์ จารุพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6893
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน
ธนา ธนเดชากุล,เลอพงศ์ จารุพันธุ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>