KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เอกราช บำรุงพืชน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7178
เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวสุขภาพ
เอกราช บำรุงพืชน์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
PUB 0480
นมเปรี้ยวกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เอกราช บำรุงพืชน์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>