KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น เอสา เวศกิจกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7025
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนินและแคลเซียม
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7124
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ
เอสา เวศกิจกุล,วรพล เพ็งพินิจ,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
PUB 0090
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนีนและแคลเซียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0576
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
FOOD 8234
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า ธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0785
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>