KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น แก้ว กังสดาลอำไพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940072
อย.กับอาหารเสริม
แก้ว กังสดาลอำไพ
2537
T940073
เรื่องของ สีผสมอาหาร
แก้ว กังสดาลอำไพ
2536
T010088
ศึกษาศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ของน้ำพริกแกง ซึ่งเป็นเครื่องปรุงในตำรับอาหารไทย ด้วยการทดสอบระยะสั้นโดยใช้แมลงหวี่/ประภาศรี เลาหเวชวานิช และ แก้ว กังสดาลอำไพ
ประภาศรี เลาหเวชวานิช
2542
T020064
อาหารในสหัสวรรษใหม่ของคนไทย/แก้ว กังสดาลอำไพ
แก้ว กังสดาลอำไพ
2543
FOOD 7208
ผลของสารสกัดจากข้าวหอมนิลและข้าวเหนียวดำต่อสารสกัด
กมลา สดับพจน์,ลินนา ทองยงค์,แก้ว กังสดาลอำไพ,สงขลานครินทร์เวชสาร
พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>