KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น โรสริน อัคนิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8280
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่: โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,โรสริน อัคนิจ,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>