KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น ไพลิน ผู้พัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930048
กรอบเค็มโปรตีนเกษตร
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T930049
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและความชื้นในกะปิชนิดต่างๆ
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T940135
คุกกี้หยอดผสมผักหรือเมล็ดพืชน้ำมัน
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T980316
คุกกี้ธัญพืช/ไพลิน ผู้พัฒน์
ไพลิน ผู้พัฒน์
2548
IFRPD T020245
คุกกี้สมุนไพร/ไพลิน ผู้พัฒน์
ไพลิน ผู้พัฒน์
2545
IFRPD T040006
การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร/ไพลิน ผู้พัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
ไพลิน ผู้พัฒน์
2546
T050076
การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร/ไพลิน ผู้พัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
ไพลิน ผู้พัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
Full Textx
IFRPD T050446
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ/ชมดาว สิกขะมณฑล ... [และคนอื่นๆ]
ชมดาว สิกขะมณฑล
2548
IFRPD T070520
การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ/คณะผู้วิจัย ตวิษา โลหะนะ, กุลวดี ตรองพาณิชย์, ไพลิน ผู้พัฒน์
ตวิษา โลหะนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2547]
   หน้า : [ 1 ]   Next >>