KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ไพสุดา รุ่งเรือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6406
ศึกษาการผลิตข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด/ไพสุดา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ]
ไพสุดา รุ่งเรือง
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>