KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น ไพโรจน์ วิริยจารี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930007
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้านและอาหารหมักจากเนื้อสุกร เพื่อส่งออก
ลักขณา รุจนะไกรกานต์
2528
T930012
การศึกษาวิธีการผลิตแหนมโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ลักขณา รุจนะไกรกานต์
2528
T010243
ระยะเวลาในการทำแห้งที่เหมาะสม สำหรับการผลิตพลับกึ่งแห้ง/ไพโรจน์ วิริยจารี, ธารา ศรีสกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ
ไพโรจน์ วิริยจารี
2539
T010244
การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง/ไพโรจน์ วิริยจารี, ธารา ศรีสกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ
ไพโรจน์ วิริยจารี
2539
T020152
การพัฒนาอาหารหมักพื้นบ้าน โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น/ไพโรจน์ วิริยจารี
ไพโรจน์ วิริยจารี
2534
T020225
/ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ]
ไพโรจน์ วิริยจารี
2538
T020226
/ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ]
ไพโรจน์ วิริยจารี
2538
T060221
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมข้าวโพดผง/รัตติกร เตชะพันธุ์, สลักจิต บุญทาคำ และไพโรจน์ วิริยจารี
รัตติกร เตชะพันธุ์,มูลนิธิโครงการหลวง
2549
FOOD 6211
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง/ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ]
ไพโรจน์ วิริยจารี
2550
FOOD 6523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 1)/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรียอด
2003
Full Textx
FOOD 6524
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดสมุนไพร (ระยะที่ 1)/จิรากร ประเสริฐชีวะ, ไพโรจน์ วิริยจารี
จิรากร ประเสริฐชีวะ
Full Textx
FOOD 6526
การผลิตพลับกึ่งแห้งสายพันธุ์นูซินโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาล (ระยะที่ 1)/กฤติยา เขื่อนเพชร, ไพโรจน์ วิริยจารี
กฤติยา เขื่อนเพชร
Full Textx
FOOD 6528
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง/รัตติกร เตชะพันธุ์, สลักจิตร บุญทาคำ และ ไพโรจน์วิริยจารี
รัตติกร เตชะพันธุ์
Full Textx
FOOD 6529
การศึกษาสารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากสมุนไพรโรสแมรี่ เสจ และ ทาย์ม/พรทวี ธนสัมบัณณ์,ไพโรจน์ วิริยจารี,รัตติกร เตชะพันธุ์ และ ชรินทร์ เตชะพันธุ์
พรทวี ธนสัมบัณณ์
Full Textx
FOOD 6530
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรีรอด
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>