KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Sirivarasai, Jintana
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970083
Calcium and magnesium status relation to leg cramps in pregnant women/Jintana Sirivarasai, Surat Komindr, Winit Phuapradit
Sirivarasai, Jintana
2002
T070420
Urinary chromium excretion of subjects with and without diabetes mellitus/Jintana Sirivarasai, Sming Kaojarern, Winai Wananukul
Sirivarasai, Jintana
2003
   หน้า : [ 1 ]   Next >>