KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [ 101 ] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0244
น้ำสมุนไพรคลายร้อนความสุขที่ดื่มได้ขายคล่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553
Full Text
PUB 0243
นํ้าลูกเดือย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0242
น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์สกัดเย็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0241
นํ้ามันปลาทูน่า : คุณประโยชน์และขั้นตอนในการผลิต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0240
น้ำพริกลงเรือ
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0239
น้ำพริกปลาทูทอด
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555
Full Text
PUB 0238
น้ำพริกกุ้งเสียบอนามัย
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
Full Text
PUB 0237
น้ำพริกแมงดาสะตอเผา
ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
Full Text
PUB 0236
น้ำพริกเผา
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0235
นํ้าผัก-ผลไม้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
4 ตุลาคม ? ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0234
น้ำถั่ว 5 สี
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0233
น้ำตกปลากระป๋อง
http://www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0232
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0231
นํ้าเสาวรสผสมมะม่วง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0230
นักเก็ตมาม่า
www.foodtravel.tv
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [ 101 ] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>