KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [ 118 ] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0038
เครื่องดื่มถั่วเขียวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8286
Full Text
PAT 0037
ผลิตภัณฑ์ซุปเขียวหวานชนิดสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8013
Full Text
PAT 0036
ผลิตภัณฑ์ซุปแกงเลียงชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8012
Full Text
PAT 0035
หน่อไม้หย็องและวิธีการผลิต
วราภรณ์ ประเสริฐ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8138
Full Text
PAT 0034
หน่อไม้แช่อิ่มอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8129
Full Text
PAT 0033
น้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรผสมไข่ และกรรมวิธีการผลิต
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8065
Full Text
PAT 0032
กรรมวิธีการผลิตแป้งจากแก่นตะวัน (เรรูซาเลมอาร์ทิโช้ค)
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8064
Full Text
PAT 0031
กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโปรไอโอติกที่มีน้ำหมักวุ้นสวรรค์ผสมเซลลูโลส
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7876
Full Text
PAT 0030
ผลิตภัณฑ์แยมผัก
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7827
Full Text
PAT 0029
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดต้มยำดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7570
Full Text
PAT 0028
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าดพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0027
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น
วันเพ็ญ มีสมญา
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0026
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด
สมยศ จรรยาวิลาส
เลขที่สิทธิบัตร 32923
Full Text
PAT 0025
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7221
Full Text
PAT 0024
น้ำธัญพืชและข้าวต้มธัญพืชหลากชนิด
กุลวดี ตรองพาณิขย์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6982
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [ 118 ] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>