KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2984 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7213
ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส้กรอกโดยเทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์,จิราวัลย์ จิตรถเวช,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มีนาคม 2557

FOOD 7212
แนวทางการอบแห้งปลาข้าวสารกรอบด้วยการอบแห้งลมร้อนและรังสีอินฟราเรต
จุฑารัตน์ สะทะระ,สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล,ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7211
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์,วลัย หุตะโกวิท,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7210
Variation in Electrical Conductivity od Selected Fruit Juices During Continuous Ohmic Heating
Buddhi Prasad Lamsal

FOOD 7209
อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้
กิตติพงศ์ อัศตรกุล,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557

FOOD 7208
ผลของสารสกัดจากข้าวหอมนิลและข้าวเหนียวดำต่อสารสกัด
กมลา สดับพจน์,ลินนา ทองยงค์,แก้ว กังสดาลอำไพ,สงขลานครินทร์เวชสาร
พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7207
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการด้านครัวโรงแรม
จิราพร ทัดพินิจ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7206
มะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406
บุญส่ง เอกพงษ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7051
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ,จิรภา พงษ์จันตา,อัจฉราลัย คำฟู,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555

FOOD 7050
การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง
กัญญาณัฐ อุดรชน,จิรรัชต์ กันทะชู,สุภาวดี ศรีแย้ม,บุษบา มะโนแสน,กานต์พิชชา ซือหมือ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555

FOOD 7049
การศึกษาสารสีแดงและซิตรินินในข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวไทย
เอมอร ไชยโรจน์,เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์,ปนัดดา จันทร์เนย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555

FOOD 7048
คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ (Oryza sativa L.) หลังการขัดสีและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของเอนไซม์น้ำมันรำ
ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล,สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555

FOOD 7047
"ผลหม่อนสด" รสดีต้องลอง บำรุงสมอง และหลอดเลือด
วิโรจน์ แก้วเรือง,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555

FOOD 7046
สารพิษที่มากับอาหารทอด ปิ้ง ย่าง และแนวทางในการหลีกเลี่ยง
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [ 125 ] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>