KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7218
Decolorization of Biogas Effluentfrom Palm Oil Mill Using Combined Biological and Physical Methods
Surasak Bunrung,Poonsuk Prasertsan,Suteera Prasertsan
Full Textx
FOOD 7217
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสูญญากาศ
สกุลตลา วรรณปะเช,จักรพันธ์ เงาทอง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
Full Textx
FOOD 7216
การลดคอเลสเตอรอสด้วยพืชสกุลส้ม
สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7215
ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
ทวีภรณ์ คีรีคช,สนั่น ศุภธีรสกุล,สาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ,โรสนานี เหมตระกูลวงศ์,รอกีเยาะ ดาเละ,ธวัชชัย ศรีสุวรรณ,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7213
ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส้กรอกโดยเทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์,จิราวัลย์ จิตรถเวช,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Textx
FOOD 7212
แนวทางการอบแห้งปลาข้าวสารกรอบด้วยการอบแห้งลมร้อนและรังสีอินฟราเรต
จุฑารัตน์ สะทะระ,สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล,ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7211
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์,วลัย หุตะโกวิท,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7210
Variation in Electrical Conductivity od Selected Fruit Juices During Continuous Ohmic Heating
Buddhi Prasad Lamsal
Full Textx
FOOD 7209
อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้
กิตติพงศ์ อัศตรกุล,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7208
ผลของสารสกัดจากข้าวหอมนิลและข้าวเหนียวดำต่อสารสกัด
กมลา สดับพจน์,ลินนา ทองยงค์,แก้ว กังสดาลอำไพ,สงขลานครินทร์เวชสาร
พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7207
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการด้านครัวโรงแรม
จิราพร ทัดพินิจ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7206
มะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406
บุญส่ง เอกพงษ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7051
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ,จิรภา พงษ์จันตา,อัจฉราลัย คำฟู,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7050
การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง
กัญญาณัฐ อุดรชน,จิรรัชต์ กันทะชู,สุภาวดี ศรีแย้ม,บุษบา มะโนแสน,กานต์พิชชา ซือหมือ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>