KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 715 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD FOOD 6438
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำชีวจิตฯ/โดย กุลวดี ตรองพาณิชย์, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ช่อลัดดา เที่ยงพุก
กุลวดี ตรองพาณิชย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
ifrpd FOOD 6509
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP/โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2551
T050076
การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร/ไพลิน ผู้พัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
ไพลิน ผู้พัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547

FOOD 6468
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ขุดสมบัติจากทรัพย์สินทางปัญญา" งานครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 กันยายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/จัดทำโดย ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคณะ]
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
T960267
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากวุ้นน้ำมะพร้าว และน้ำส่วนที่เหลือจากการหมัก/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,น้อย สาริกะภูติ,ชุมสาย สีลวานิช,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,สิริพร สธนเสาวภาคย์,ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
TX361 .A3 .ป73
84 เมนูผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ/
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มาลี สุวรรณอัตถ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555
PUB 0039
เต้าหู้แป๊ะซะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0038
เต้าคั่ว อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
Full Text
PUB 0040
เต้าหู้ทรงเครื่อง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0049
เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0056
เบื้อหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0062
เมี่ยงปลาทู
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม ? กันยายน 2558
Full Text
PUB 0072
แกงส้มมะรุมทอดไข่กับกุ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,สมจิต อ่อนเหม
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0073
แซนด์วิชทูน่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0078
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   Next >>