KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030123
การศึกษาสิ่งปนปลอมชนิด Light Filth ในแป้งข้าวเจ้า/ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา, กนกวรรณ ตุ้นสกุล และ ทนงพันธ์ สัจจปาละ
ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
2545
T030131
นมข้าวโพด/โดย กฤษฎา วิริยะธีรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
กฤษฎา วิริยะธีรกิจ
2544
T030152
ไวน์ข้าว ภูมิปัญญาไทย สู่การผลิตเชิงพานิชย์/ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2544
IFRPD T030177
การทำข้าวเกรียบเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ/เพลินใจ ตังคณะกุล
เพลินใจ ตังคณะกุล
2546
T030221
อาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มจากข้าว/สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2545
T030223
ข้าวเมล็ดน้อยแต่มีร้อยพันค่า

2546
T030238
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวตังหน้าหมูหยอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030246
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวแตน/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030249
เทคโนโลยีการหมักดอง/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2545
IFRPD T030260
สารพัดสารพันข้าวเกรียบ/เพลินใจ ตังคณะกุล
เพลินใจ ตังคณะกุล
2546
T030265
การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปังโดยใช้กัวร์กัมเป็นสารยึดเกาะ/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ธีรพร กงบังเกิด และ กนกกานต์ วีระกุล
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2546
T030268
น้ำมันข้าวโพดกับสุขภาพ/กฤติยา ไชยนอก
กฤติยา ไชยนอก
2546
KU T030284
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการทอด/นุช ผลนาค
นุช ผลนาค,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030288
การพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/ทนงพันธ์ สัจจปาละ และ สมชาย กิจสุวรรณกุล
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
2545
T030291
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย

2544
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>