KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8456
ถั่วแดงแหล่งโปรตีนจากพืช
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8455
ชาหมักคอมบูชา(Kombucha): ชาเพื่อสุขภาพ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8454
น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
หน้า 50-55

FOOD 8453
โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8452
อาหารหมักจากถั่วเหลือง
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8451
ลำไยและผลิตภัณฑ์
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8450
อิมัลซิไฟเออร์ในอาหาร
ศันสนีย์ อุดมระติ,ศันสนีย์ อุดมระติ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8449
ความสำคัญของวิตามินดีต่อสุขภาพ
ซาฟียะห์ สะอะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2561

FOOD 8448
การสกัดทางเลือกและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ดวงกมล เรือนงาม,ร่วมจิตร นกเขา,จิตติ ท่าไว,สุจิตรา สุคนธมัต,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561

FOOD 8447
การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด
จารุภัทร ลือชา,ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล,ชวโรจน์ ดำเนินสวัสดิ์,วรพจน์ ราชการดี,ภาวินี ดีแท้,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561

PUB 0774
สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0773
รู้จักกินให้เป็น : สารอาหารเชิงพันธภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0772
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0771
หมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติ ประโยชน์เลอค่า...พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0770
อาหารลดอาการท้องผูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>