KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2820 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [ 143 ] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6520
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บของผลไม้แผ่นจากผลมะม่วง/กรรณิการ์ ทั่งทอง. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
กรรณิการ์ ทั่งทอง
2009

FOOD 6519
อิทธิพลของเวลารมควัน สารละลายเกลือและสารฟอสเฟตต่อคุณภาพปลาสลิดรมควันแบบร้อน/สุธาสินี ศรีวิไล, สุธาสินี ศรีวิไล
สุธาสินี ศรีวิไล
2009

FOOD 6518
คุณภาพโปรตีนและไขมันในแมลงที่กินได้/นันทยา จงใจเทศ, พิมพร วัชรางค์กุล, ปิยนันท์ เผ่าม่วง, เพ็ญพโยม ประภาศิริ
นันทยา จงใจเทศ

FOOD 6517
การย่อยกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลและการหมักเอทานอลในขั้นตอนเดียวโดยเชื้อผสมระหว่าง Rhizopus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae ในการเพาะเลี้ยงแบบ solid state/ธนภูมิ มณีบุญ, อัญชริดา อัครจรัญญา,ธีรภัทร ศรีนรคุตร และ วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ธนภูมิ มณีบุญ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6516
การตรวจ เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหาร โดยวิธี dot-ELISA Detection of Staphylococcus aureus in foods by dot-ELISA technique/ภัทรพร ทองไทย, พัชรี สุนทรนันท และ ชัยวัฒน์ กิตติกุล
ภัทรพร ทองไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6515
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแบคเทอริโอซิน/สุธิดา เชื้อพานิช, นิพนธ์ ทวีชัย,ปทุมพร ฉิมเอนก และ วรรณา มาลาพันธุ์
สุธิดา เชื้อพานิช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6514
การทำลายเชื้อ Escherichia coli (E.coli)โดยการกระตุ้นด้วยแสงบนกระจกทำความสะอาดตัวเอง/ขนิษฐา หทัยสมิทธ์, วนิดา เพ็งเหมือน, ไตรรัตน์ เวสะมูลา
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6513
การศึกษาอะไมเลสจากแบคทีเรียชอบร้อน Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ์ NOI-1 และการผลิตน้ำตาลจากแป้งดิบและกากมันสำปะหลัง
อาคม เทศนุ่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6512
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง และ สุจิตตา เรืองรัศมี
อบเชย วงศ์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6511
คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค/วิรัตน์ สุมน และ ณัฐยาพร สุมน
วิรัตน์ สุมน,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6510
การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช/วรารัตน์ สานนท์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ลี่ลี อิงศรีสว่าง
วรารัตน์ สานนท์,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6508
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เตรียมจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรรี (แป้งข้าวสีม่วงเข้ม)/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551

FOOD 6507
การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดองุ่นและการประยุกต์ใช้ในอาหารทอด/เบ็ญจรัก วายุภาพ, วราพร ลักษณลม้าย
เบ็ญจรัก วายุภาพ
2551

FOOD 6506
ผลของการใช้ Technical Textiles เป็นวัสดุกันกระแทกในการบรรจุหีบห่อกล้วยหอมทอง/สาคร ชลสาคร
สาคร ชลสาคร
2551

FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [ 143 ] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188   Next >>