KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6654
ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และความถี่ในการให้อาหาร ต่อการเจริญเติมโตและการรอดตายของลูกหอยหวานระยะลงพื้น
ณัฐธิดา เค้าแก้ว,นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์,บังอร แถวโนนงิ้ว,ช฿ศรี ตลับมุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6653
ผลของการใช้ยีสต์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนไบโอติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังหย่านม
ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,ทัศน์วรรณ สมจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6652
สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6651
การศึกษาควาสามารถในการทนต่อสภาพความเค็มของพริก
พนิดา อติเวทิน,อรวรรณ แสวงสุข,นริศ สินศิริ,พัฒนา ภาสอน,วรรณวิภา พินธะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6650
Prevalence, Risk Factors and Genotyping of Cryptosporidium spp. from Feces of Dairy Cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces
Tawin Inpankaew,Sathaporn Jittapalapong,Wissanuwat Chimnoi,Pipat Arunvipas,Nongnuch Pinyopanuwat,Kasetsart Journal : Natural Science
Vol.43 No.5

FOOD 6649
Prevalence of Trypanasoma evansi Infection Causing Abortion in Dairy Cows in Central Thailand
Sathaporn Jittapalapong,Pipat Arunvipas,Marc Desquesnes,Nachai Sarataphan,Chanya Kengradomkij,Katsarin Kamyingkird,Wissanuwat Chimnoi,Chamnonjit Phasuk,Nongnuch Pinyopanuwat,Tawin Inpankaew,Arkom Sangvaranond,Kasetsart Journal : Natural Science
Vol.43 No.5

FOOD 6648
Comparison of Diagnostic Technique for Detection of Toxoplasma gondii Infection in Dairy Cows in Thailand
Chainirun Sunanta,Sathaporn Jittapalapong,Soichi Maruyama,Pipat Arunwipas,Chanya Kengradomkij,TAwin Inpankaew,Nongnuk Pinyopanuwat,Wissanuwat Chimnoi,Kasetsart Journal : Natural Science
Vol.43 No.5

FOOD 6612
อาหารต้านเบาหวาน
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2552

FOOD 6611
อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเขือเทศและน้ำเสาวรสต่อการผลิตน้ำมะเขือเทศผสมน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม
อัญชลินทร์ สิงห์คำ,นิรันดร์ จันทร์ลาด,จรรยา ทับไกร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6610
การศึกษาผลการเติมเชื้อและการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus debruekii spp. bulgaricus ในผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
ฐิติกัลยา ผ่องลำเจียก,ธีรพร กงบังเกิด,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6609
คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6608
การพัฒนาชาชงกระชายดำผลไม้
ศิริพร พจนการุณ,เสริมสกุล พจนการุณ, สมชาย จอมดวง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6607
การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมพลังงานแสงอาทิตย์
วสาวี พิชัย,รสติรัตน์ แผ่นทอง,สุรเชษฐ แก้วกิ่ง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6606
การจัดวางแนวทางที่ดีในกระบวนการผลิต "ปลาร้า"
วสาวี พิชัย,อรทัย ดลเอี่ยม,วีระเดช ชัยมงคล,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

FOOD 6605
อิทธิพลของการใช้แป้งข้าวเหนียวร่วมกับแป้งดัดแปรต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว
ณัฐกานต์ นามมะกุนา,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>