KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [ 156 ] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6559
อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์/ฃาลินี รอนไพริน และ เทวิน เทนคำเนาว์
ชาลินี รอนไพริน,เทวิน เทนคำเนาว์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549

FOOD 6558
ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที่ การใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์/ณัฏฐิกา ศิลาฉาย
ณัฏฐิกา ศิลาฉาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549

FOOD 6557
การจำลองกระบวนการแช่แข็ง: ผลของอุณหภูมิและความเร็วของอากาศ/โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และ สุวิช ศฺริวัฒนโยธิน
โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ,สุวิช ศิริวัฒนโยธิน,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551

FOOD 6556
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมเจลต่อสมบัติฟิล์มแป้งพุทธรักษากินได้ขึ้นรูปโดยวิธี solvent casting/สายตะวัน เลียววสุต, ดุษฎี อุตภาพ และ จุรีรัตน์ พุฒตาลเล็ก
สายตะวัน เลียววสุต,จุรีรัตน์ พุฒตาลเล็ก,ดุษฎี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551

FOOD 6555
พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง/จิรนาถ ทิพย์รักษา และ สุภักษร นุดวงแก้ว
จิรนาถ ทิพย์รักษา,สุภักษร นุดวงแก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552

FOOD 6554
ผลของฟิล์มไคโตแซนผสมสารโซเดียมเบนโซเอตต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะละกอ/ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ และ ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ
ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ,ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552

FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552

FOOD 6552
การเสริมใยอาหารในเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลัง
ปิยนุสย์ น้อยด้วง,สุภาสนี แก่นแก้ว,วารสารเทคโนโลีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552

FOOD 6551
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
ปรานต์ ปิ่นทอง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พฤษภาคม 2552

FOOD 6550
การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักดิ์ แก้วเกิด
รัตนา จินดาพรรณ ... [และคนอื่นๆ],จีรศักดิ์ แก้วเกิด,จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

FOOD 6549
การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี
ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

FOOD 6548
การผลิตไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง/จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงศ์แก้ว
จิรนาถ บุญคง,นงค์นุช วงศ์แก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

FOOD 6547
การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้ง และ ปัทมา คล้ายจันทร์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,ปัทมา คล้ายจันทร์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

FOOD 6546
การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ] ,วีรุต วีรุตมเสน,ปิยนุสร์ น้อยด้วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

FOOD 6545
ฟองในอาหาร
รัตนา จินดาพรรณ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [ 156 ] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>